PERSBERICHT: Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt NatureMinded bij de ontwikkeling van innovatief welzijnspad in Vurste

Woensdag 18 december 2019 — De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de ontwikkeling en de praktische realisatie van een ‘Veerkrachtpad’ in het bosgebied op de site ‘Borgwal’ van de zorginstelling Broeder Ebergiste in Vurste. De deputatie verleent een éénmalige toelage van 5 000 EUR aan het innovatieve project van het Merelbeekse NatureMinded. Het Veerkrachtpad bestaat uit een aantal individuele oefeningen om de mentale veerkacht van de gebruikers te versterken. Het pad zal ook worden opengesteld
voor het ruime publiek.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Milieu en Natuur:
Steeds meer mensen worden in onze veeleisende maatschappij geconfronteerd met stress, burn-out of depressie. Veel recente studies tonen aan dat contact met de natuur een positieve invloed heeft op het algemene welbevinden en de mentale en fysieke gezondheid van mensen. Bovendien wordt het gevoel verbonden te zijn met de natuur steeds meer erkend als de basis van een evenwichtige manier van leven. Een veerkrachtpad kan een antwoord bieden op de belangrijke maatschappelijke nood aan laagdrempelige natuurervaringen.

Momenteel is het Veerkrachtpad in Borgwal in volle ontwikkeling. Het pad werd afgelopen maand uitvoerig getest. Er werden wandelaars uitgenodigd om een ‘gewone’ boswandeling te maken (referentiegroep). Een tweede groep volgde het Veerkrachtpad en deed de opgelegde oefeningen die beschreven waren op de (voorlopige) borden langs het pad. Ook gedeputeerde Riet Gillis was één van de testgebruikers. Na de evaluatie van de testresultaten zal het pad in het voorjaar van 2020 opengesteld worden voor het brede publiek.

Katriina Kilpi, van NatureMinded:

Onze samenwerking met de Provincie is vlot verlopen. We zijn blij dat de Provincie en al onze partners de waarde inzien in mensen en natuur dichter bij elkaar te brengen als preventieve maatregel. De natuur biedt veel potentieel om mensen te helpen zorgen voor hun eigen welzijn maar sommigen hebben meer begeleiding nodig dan alleen toegang tot groen. Daar spelen wij op in met ons Veerkrachtpad”.

Het project Borgwal wordt gecoördineerd en begeleid door Katriina Kilpi van het consultancybureau NatureMinded uit Merelbeke en wordt uitgevoerd met de medewerking van de CM (Landsbond der Christelijke Mutualiteiten) en Broeders van Liefde (OC Broeder Ebergiste).

Door actief te participeren in het project Borgwal, wil de Provincie Oost-Vlaanderen het onderzoek en de praktische ontwikkeling van dergelijke innovatieve projecten ondersteunen. Op basis van de bevindingen kan een dergelijk pad in de toekomst ook aangeboden worden in de eigen Provinciale natuurgebieden en domeinen.

Contact:
Riet Gillis, gedeputeerde voor Milieu en Natuur, tel. 09 267 81 49
Katriina Kilpi, NatureMinded, tel. 0484 74 09 86